FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
 

AKTUALNOŚCI

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 44% a w budynku 6.1 wynosi 29% 

Wrocław, 14.02.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 44% a w budynku 6.1 wynosi 29%.

Budynek 6.2

Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +11. Wykonano 75% ścian i słupy żelbetowe kondygnacji +12. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +12. Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1, +2, +3, +4, +5. Trwają prace murarskie kondygnacji +6, +7, +8. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej - kondygnacje +1 do +5 a także wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacji +2. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają roboty elektryczne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1, +2, +3, +4 łącznie ze stropami. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +5. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 39 % a w budynku 6.1 wynosi 27% 

Wrocław, 25.01.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 39% a w budynku 6.1 wynosi 27%.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +8. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +9 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +9. Wykonywane są prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1, +2, +3, +4, +5, zakończone natomiast zostały prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają roboty elektryczne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1 i + 2 łącznie ze stropem. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +3. Wykonane zostały ściany murowane kondygnacji podziemnych. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 100% 

Wrocław, 13.12.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 100%.

Budowa została zakończona. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 35% w budynku 6.1 wynosi 24%. 

Wrocław, 13.12.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 35% a w budynku 6.1 wynosi 24%.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +5. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +6 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +6. Rozpoczęto prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2 oraz prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1 łącznie ze stropem. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +2.

Dział marketingu i sprzedaży

Zmiana godzin pracy biura sprzedaży i działu obsługi klienta (grudzień 2017) 

Warszawa, 30.11.2017

FPP informuje że:

Od dnia 1 grudnia 2017 roku biuro sprzedaży i biuro obsługi klienta mieszczące się przy ulicy Hlonda 10B w Warszawie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 92% 

Wrocław, 16.11.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 92%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zdemontowano żurawie wieżowe i fundament pod żuraw wieżowy zewnętrzny. Zakończono prace murarskie. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17- go piętra, zamurowano szachty instalacyjne. Zakończono montaż stolarki PCV oraz prace posadzkarskie - podłoża pod posadzki a także zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnętrznych. W trakcie wykonywania są prace malarskie - białkowanie mieszkań - do zakończenia pozostało piętro 17.

Kontynuowane jest wykonywanie dociepleń  ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych z wełny mineralnej - wykonywanie gładzi i malowanie. Trwa układanie płytek ceramicznych korytarzy i klatki schodowej - wykonano ok. 90%. Kontynuowane są  prace izolacyjne balkonów i logii - obróbki blacharskie i izolacja z papy, układanie płytek ceramicznych. Zakończono prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową, położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchniową. Praktycznie zakończono obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano: ok. 98% elewacji wschodniej, 98 % elewacji zachodniej, 98% elewacji północnej i 98% elewacji południowej (styropian i wełna mineralna).

Wyprawa tynkarska - wykonano kondygnacje 1 - 17:

  • 98% na elewacji wschodniej
  • 98% na elewacji północnej
  • 98% na elewacji zachodniej
  • 98% na elewacji południowej

Na kondygnacji "0" wykonano ok. 90 % docieplenia z siatką zbrojącą i ok. 75% wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco demontowane są rusztowania fasadowe. Zakończono montaż konstrukcji balustrad balkonowych, wraz ze szkleniem. Do zamontowania pozostało około 10% oszklenia balustrad. Wykonano izolację przeciw wilgociową z papy tarasów zewnętrznych, rozpoczęto montaż warstw drenażowych. Zakończono prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań. Na ukończeniu jest montaż urządzeń. Zakończono okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ, biały osprzęt elektryczny. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Zakończono wykonywanie instalacji wentylacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne oraz zamontowano urządzenia (centrale i wentylatory). Do wykonania pozostały próby oddymiania garażu, regulacja i pomiary skuteczności wentylacji bytowej. Zakończono montaż osprzętu instalacyjnego - klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne - szafy główne. Zakończono montaż grzejników centralnego ogrzewania. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej. Zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań - zamontowano drzwi i opaski drzwiowe (portale). Trwają prace wykończeniowe strefy wejściowej - sufity podwieszane, płytki i okładziny, malowanie, zamontowano skrzynki na listy. Przystąpiono do prac wykończeniowych w garażu podziemnym - malowanie pasów. Zamontowano drzwi aluminiowe p.poż na klatce schodowej.  Zakończono drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dla budynku 6.3. Węzeł cieplny został uruchomiony. Trwają prace drogowe - korytowanie i wykonywanie podbudowy pod drogę i chodniki, układana jest nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Przystąpiono do wykonywania terenów zielonych - nasadzenia na tarasach zewnętrznych.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 30% a w budynku 6.1 wynosi 22% 

Wrocław, 16.11.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 30% a w budynku 6.1 wynosi 22%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej z oczepem i wytykami dla ścian żelbetowych budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe. Zamontowany został żuraw stacjonarny na wykonanym wcześniej fundamencie (przy budynku 6.2). Zamontowano również dwa żurawie w płycie fundamentowej (jeden pod budynkiem 6.2 i jeden pod budynkiem 6.1. W miejscach wskazanych przez hydrogeologa GW zamontował igłofiltry w celu odwodnienia wykopu. Działanie igłofiltrów i odwodnienie wykopu jest stale monitorowane.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -2, -1, 0, +1, +2. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +3 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +3. Rozpoczęto prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2 oraz prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 100% 

Warszawa, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 100%.

Budowa została zakończona. Trwają prace porządkowe.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II w budynku 6.3 we Wrocławiu wynosi 89% 

Wrocław, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 89%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zakończono prace murarskie. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV, prace posadzkarskie oraz tynki gipsowe. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - do zakończenia pozostało piętro 14 i 17. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy oraz układanie płytek ceramicznych. Zakończono prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią oraz wykonano obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 95% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Trwa wykonywanie wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. Wykonano izolację przeciw wilgociową z papy tarasów zewnętrznych, rozpoczęto montaż warstw drenażowych. Zakończono prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań jak również okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne. Trwa montaż urządzeń (centrale i wentylatory) oraz montaż stolarki drzwiowej do mieszkań oraz prace wykończeniowe w garażu podziemnym. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej a także drzwi aluminiowe p.poż na klatce schodowej.  Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego. Rozpoczęto prace drogowe - korytowanie i wykonywanie podbudowy pod drogę i chodniki.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III w budynku 6.2 wynosi 28% a w budynku 6.1 wynosi 22% 

Wrocław, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 28% a w budynku 6.1 wynosi 22%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe)łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -1 i -2. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0. Wykonano szalunki i zbrojenie pierwszej i zabetonowano części stropu nad kondygnacją 0.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0, zabetonowano ok. 70% elementów. Trwają roboty szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0 - zabetonowano ok. 40% stropu nad kondygnacją 0.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 94% 

Warszawa, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 94%.

W budynku trwają prace związane z przygotowaniem lokali do wydań.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II w budynku 6.3 we Wrocławiu wynosi 81% 

Wrocław, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 81%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zdemontowane zostały żurawie wieżowe.

Prace murarskie zostały zakończone. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra, zamurowano szachty instalacyjne. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV. Zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnętrznych, prace posadzkarskie - podłoża pod posadzki. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano od 2 do 10 kondygnacji oraz kondygnację +15. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej. Trwa układanie płytek ceramicznych na korytarzach i klatkach schodowych. Zakończone zostały prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią a także zakończono obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 75% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Wyprawy tynkarskie wykonano na kondygnacji od 1 do 17: 50% elewacji wschodniej, 50% elewacji północnej, 90% elewacji zachodniej. Rozpoczęto docieplenie kondygnacji 0. Wyklejono ok. 75% styropianu, który w 50% pokryto siatką z klejem. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. Wykonano izolację przeciw wilgociowa z papy tarasów zewnętrznych. Zakończono pracę instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań. Rozpoczęto montaż urządzeń. Zakończono okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne. Przystąpiono do montażu osprzętu instalacyjnego - klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centralne, rozdzielnice elektryczne. Trwa montaż grzejników centralnego ogrzewania. Zamontowano stolarkę aluminiowa zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej. Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej do mieszkań. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończone zostały również prace związane z wykonywaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego, który został uruchomiony.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III w budynku 6.2 wynosi 23% a w budynku 6.1 wynosi 17% 

Wrocław, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 23% a w budynku 6.1 wynosi 17%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -1. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją -1. Wykonano szalunki i zbrojenie pierwszej części stropu nad kondygnacją -1.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Zamontowany został żuraw wieżowy.  Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 łącznie ze stropem nad poziomem -2. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie -1 - ściany, słupy - wykonano ok. 40% elementów. Rozpoczęto roboty szalunkowe stropu nad kondygnacją -1.

Dział marketingu i sprzedaży

Zamknięte Biuro Sprzedaży oraz biuro FPP w Alejach Jerozolimskich 94 w dniu 14.08.2017r. 

FPP informuje, iż:

W dniu 14 sierpnia 2017r. Biuro Sprzedaży Ostoi Wilanów oraz biuro w Alejach Jerozolimskich 94, będą nieczynne.

Dział Marketingu i Sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 89% 

Warszawa, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 89%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 98% i stolarka okienna również na poziomie 98%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 98% a aluminiowe w 95%. Docieplenia oraz posadzka w garażu, dachy, parapety wewnętrzne, zabudowa meblowa oraz gres na klatkach wykonane zostały na poziomie 98%, drzwi do lokali 95%. Windy zamontowano w 100%. Elewacja oraz zagospodarowanie terenu wykonane zostało na poziomie 90%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II we Wrocławiu w budynku 6.3 wynosi 75% 

Wrocław, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 75%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 16, do wykonania zostały prace na kondygnacji 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 14, 16 i 17 kondygnacji, do wykonania pozostało 15 piętro. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano od 2 do 10 kondygnacji.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią. Wykonywane są obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 75% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Trwa wykonywanie siatki zbrojącej oraz rozpoczęto wykonywanie wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. W trakcie wykonywania są również instalacje sanitarne - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - kanały rozprowadzono do kondygnacji +17. Przystąpiono do montażu osprzętu instalacyjnego- klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne itp. Rozpoczęto montaż grzejników "co" oraz wentylatorów wentylacji mechanicznej. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego. Zamontowany został żelbetowy zbiornik retencyjny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamaentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 18% a w budynku 6.1 wynosi 8% 

Wrocław, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 18% a w budynku 6.1 wynosi 8%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zostały rozpoczęte prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Na wykonanej płycie przystąpiono do wykonywania elementów żelbetowych (słupy i ściany żelbetowe) na kondygnacji -2 - wykonano w 80%. Przystąpiono do wykonywania szalunku pod strop nad kondygnacją -2.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Trwają prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowana została pierwsza część płyty pod budynkiem. Wykonano zbrojenie i zabetonowano przegłębienia płyty. Na pozostałej części płyty wykonywane jest zbrojenie - zaawansowanie ok. 75%. N wykonanej części płyty wykonano zbrojenie pierwszych słupów na kondygnacji -2.

Dział marketingu i sprzedaży

Zmiana godzin otwarcia Biura Sprzedaży 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od  1 lipca 2017r. Biuro Sprzedaży będzie czynne w godzinach:

Pn. - Pt.: 10.00 - 17.00

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach: 10.00 - 17.00

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 79% 

Warszawa, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 79%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 98% i stolarka okienna również na poziomie 98%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 98% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu oraz dachy wykonane zostały na poziomie 98%, posadzki na poziomie 98%, gres na klatach 95%, drzwi do lokali 95%, parapety wewnętrzne 98%, zabudowa meblowa 80%. Windy zamontowano w 100%. Elewacja wykonana na poziomie 80%, zaś zagospodarowanie terenu na poziomie 50%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II we Wrocławiu w budynku 6.3 wynosi 70% 

Wrocław, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 70%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 16, do wykonania zostały prace na kondygnacji 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 13. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano 3, 5, 6, 7 i 8 kondygnację.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi.  Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 80 % elewacji wschodniej, 90 % elewacji zachodniej, 20% elewacji północnej i 50% elewacji południowej Rozpoczęto wykonywanie siatki zbrojącej. W trakcie wykonywania są również instalacje sanitarne - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - kanały rozprowadzono do kondygnacji +17. Przystąpił do montażu osprzętu instalacyjnego- klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne itp. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 13% a w budynku 6.1 wynosi 6% 

Wrocław, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 13% a w budynku 6.1 wynosi 6%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Wykop pod budynek 6.1 jest zaawansowany wykonany na poziomie 90%. Zostały rozpoczęte prace fundamentowe. Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 77% 

Warszawa, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 77%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 95% i stolarka okienna również na poziomie 95%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 80% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 95%, zaś dachy na poziomie 90%, posadzki na poziomie 95%, gres na klatach 90%, drzwi do lokali 90%, parapety wewnętrzne 95%. Elewacja wykonana na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 65% 

Wrocław, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 65%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 13 oraz 14 i 16, do wykonania zostały prace na kondygnacjach 15 7 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 11. Rozpoczęto prace malarskie - białkowanie mieszkań.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Instalacja wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +17. Rozpoczęto prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu i warstwę dociskową - wylewkę cementową ok. 70%. Trwają prace izolacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna. Wykonano 50% elewacji wschodniej i 65% elewacji zachodniej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 6% a w budynku 6.1 wynosi 3%  

Wrocław, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 6% a w budynku 6.1 wynosi 3%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Rozpoczęto wykop dla budynku 6.2 od strony budynku 6.3. zmontowano rozpory ściany szczelinowej przy budynku 6.3.

Wykonano fundament pod żuraw stacjonarny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 77% 

Warszawa, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 77%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 95% i stolarka okienna również na poziomie 95%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 80% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 95%, zaś dachy na poziomie 90%, posadzki na poziomie 95%, gres na klatach 90%, drzwi do lokali 90%, parapety wewnętrzne 95%. Elewacja wykonana na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 65% 

Wrocław, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 65%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 13 oraz 14 i 16, do wykonania zostały prace na kondygnacjach 15 7 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 11. Rozpoczęto prace malarskie - białkowanie mieszkań.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Instalacja wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +17. Rozpoczęto prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu i warstwę dociskową - wylewkę cementową ok. 70%. Trwają prace izolacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna. Wykonano 50% elewacji wschodniej i 65% elewacji zachodniej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 6% a w budynku 6.1 wynosi 3% 

Wrocław, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 6% a w budynku 6.1 wynosi 3%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Rozpoczęto wykop dla budynku 6.2 od strony budynku 6.3. zmontowano rozpory ściany szczelinowej przy budynku 6.3.

Wykonano fundament pod żuraw stacjonarny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 68% 

Warszawa, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 68%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 95% i stolarka okienna również na poziomie 95%. Instalacje sanitarne wykonano w 75%, elektryczne w 70% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 95%, zaś dachy na poziomie 80%, posadzki na poziomie 95%, gres na klatach 60%, drzwi do lokali 50%, parapety wewnętrzne 50%. Elewacja wykonana na poziomie 30%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 62% 

Wrocław, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 62%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach od 1 do 13 oraz podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 7. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Instalacja wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +17.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.2 w Apartamentach Innova III we Wrocławiu wynosi 1% 

Wrocław, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 1%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem wykopu - wykonywanie ściany szczelinowej. Wykonano murki prowadzące, dostarczono prefabrykowane zbrojenie ściany szczelinowej i rozpoczęto wykonywanie ściany.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 60% 

Warszawa, 06.04.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 60%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego piętra wykonano w 95%. Tynki wykonane na poziomie 60% a stolarka okienna na poziomie 90%. Instalacje sanitarne wykonano w 67%, elektryczne w 42% a aluminiowe w 90%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 90%, zaś dachy na poziomie 50% a posadzki na poziomie 10%. Rozpoczęto prace nad elewacją - poziom wykonania 3%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 58,5% 

Wrocław, 06.04.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 58,5%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 15 piętrze. Trwa montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 13 piętra. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1-7, 9, 10, trwają prace na kondygnacjach 8 i 9. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej. Rozpoczęte zostały prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +13. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +14. Zakończono drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony). Z elementów zewnętrznych zamontowany został żelbetowy zbiornik retencyjny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 53%  

Warszawa, 07.03.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 53%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego piętra wykonano w 86%. Tynki wykonane na poziomie 5% a stolarka okienna na poziomie 60%. Instalacje sanitarne wykonano w 39%, elektryczne w 28% a aluminiowe w 50%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 70%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 51% 

Wrocław, 07.03.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 51%.

Zakończone zostały prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży pod płytę fundamentową oraz wykonano płytę fundamentową. Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 16 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Trwają roboty żelbetowe kondygnacji +17 - wykonano ok. 50% ścian i słupów żelbetowych oraz deskowanie i zbrojenie stropu nad kondygnacją + 17. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 13-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 14 piętrze. Trwa montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 10 piętra. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony).

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 45% 

Warszawa, 10.02.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 45%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego i drugiego piętra wykonano w 40%, trzeciego piętra w 30% natomiast piętra czwartego w 20%. Instalacje sanitarne wykonano w 20 % a aluminiowe w 10%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 70%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej - wykonanie na poziomie 2%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 44% 

Wrocław, 10.02.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 44%.

Zakończone zostały prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży pod płytę fundamentową oraz wykonano płytę fundamentową. Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 14 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 9-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 10 i 11 piętrze. Rozpoczęto montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 8. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Rozpoczęto wykonywanie dociepleń ścian korytarzowych, mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony). Rozpoczęto ogrzewanie budynku w celu prowadzenia dalszych prac wykończeniowych.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 42% 

Warszawa, 09.01.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 42%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim piętrem. Mury parteru wykonano w 20%, pierwszego i drugiego piętra 1 15%, trzeciego piętra w 10% natomiast piętra czwartego w 5%. Instalacje sanitarne i aluminiowe wykonano w 10%. Docieplenia w garażu wykonane na poziomie 60%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 37% 

Wrocław, 09.01.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 37%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 11 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji 12 -  zabetonowano część ścian i murów żelbetowych - ok. 50%. Wykonano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 6-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 7, 8 i 9 piętrze. Rozpoczęto montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 3. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Rozpoczęto prace instalacji sanitarnych oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dla budynku oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji budynku - rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 38% 

Warszawa, 07.12.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 38%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim piętrem. Mury parteru wykonano w 10%, pierwszego, drugiego i trzeciego piętra w 8% natomiast trzeciego piętra w 2%. Instalacje sanitarne wykonano w 3%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 31% 

Wrocław, 07.12.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 31%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 9 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji 10 -  zabetonowano część ścian i słupów oraz zabetonowano pierwsza część stropu nad dziesiątym piętrem. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych od 1 do 5 piętra oraz roboty sieciowe - sieć wodna, sanitarna i kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace instalacji sanitarnych oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 44% a w budynku 6.1 wynosi 29%
Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 39 % a w budynku 6.1 wynosi 27%
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję