FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
 

AKTUALNOŚCI

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 68% 

Warszawa, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 68%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 95% i stolarka okienna również na poziomie 95%. Instalacje sanitarne wykonano w 75%, elektryczne w 70% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 95%, zaś dachy na poziomie 80%, posadzki na poziomie 95%, gres na klatach 60%, drzwi do lokali 50%, parapety wewnętrzne 50%. Elewacja wykonana na poziomie 30%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 62% 

Wrocław, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 62%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach od 1 do 13 oraz podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 7. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Instalacja wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +17.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.2 w Apartamentach Innova III we Wrocławiu wynosi 1% 

Wrocław, 16.05.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 1%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem wykopu - wykonywanie ściany szczelinowej. Wykonano murki prowadzące, dostarczono prefabrykowane zbrojenie ściany szczelinowej i rozpoczęto wykonywanie ściany.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 60% 

Warszawa, 06.04.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 60%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego piętra wykonano w 95%. Tynki wykonane na poziomie 60% a stolarka okienna na poziomie 90%. Instalacje sanitarne wykonano w 67%, elektryczne w 42% a aluminiowe w 90%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 90%, zaś dachy na poziomie 50% a posadzki na poziomie 10%. Rozpoczęto prace nad elewacją - poziom wykonania 3%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 58,5% 

Wrocław, 06.04.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 58,5%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 15 piętrze. Trwa montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 13 piętra. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1-7, 9, 10, trwają prace na kondygnacjach 8 i 9. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej. Rozpoczęte zostały prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +13. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +14. Zakończono drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony). Z elementów zewnętrznych zamontowany został żelbetowy zbiornik retencyjny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 53%  

Warszawa, 07.03.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 53%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego piętra wykonano w 86%. Tynki wykonane na poziomie 5% a stolarka okienna na poziomie 60%. Instalacje sanitarne wykonano w 39%, elektryczne w 28% a aluminiowe w 50%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 70%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 51% 

Wrocław, 07.03.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 51%.

Zakończone zostały prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży pod płytę fundamentową oraz wykonano płytę fundamentową. Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 16 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Trwają roboty żelbetowe kondygnacji +17 - wykonano ok. 50% ścian i słupów żelbetowych oraz deskowanie i zbrojenie stropu nad kondygnacją + 17. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 13-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 14 piętrze. Trwa montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 10 piętra. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony).

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 45% 

Warszawa, 10.02.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 45%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrem. Mury parteru pierwszego i drugiego piętra wykonano w 40%, trzeciego piętra w 30% natomiast piętra czwartego w 20%. Instalacje sanitarne wykonano w 20 % a aluminiowe w 10%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 70%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej - wykonanie na poziomie 2%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 44% 

Wrocław, 10.02.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 44%.

Zakończone zostały prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży pod płytę fundamentową oraz wykonano płytę fundamentową. Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 14 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 9-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 10 i 11 piętrze. Rozpoczęto montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 8. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Rozpoczęto wykonywanie dociepleń ścian korytarzowych, mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem instalacji wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego (węzeł cieplny został uruchomiony). Rozpoczęto ogrzewanie budynku w celu prowadzenia dalszych prac wykończeniowych.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 42% 

Warszawa, 09.01.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 42%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim piętrem. Mury parteru wykonano w 20%, pierwszego i drugiego piętra 1 15%, trzeciego piętra w 10% natomiast piętra czwartego w 5%. Instalacje sanitarne i aluminiowe wykonano w 10%. Docieplenia w garażu wykonane na poziomie 60%, zaś dachy na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 37% 

Wrocław, 09.01.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 37%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 11 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji 12 -  zabetonowano część ścian i murów żelbetowych - ok. 50%. Wykonano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 6-go piętra. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych na 7, 8 i 9 piętrze. Rozpoczęto montaż stolarki PCV - zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 3. Wykonywane są tynki wewnątrz mieszkań. Rozpoczęto prace instalacji sanitarnych oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dla budynku oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji budynku - rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Zakończono pierwszy etap robót sieciowych - sieci wodnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 38% 

Warszawa, 07.12.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 38%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego a także strop nad pierwszym, drugim, trzecim piętrem. Mury parteru wykonano w 10%, pierwszego, drugiego i trzeciego piętra w 8% natomiast trzeciego piętra w 2%. Instalacje sanitarne wykonano w 3%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 31% 

Wrocław, 07.12.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 31%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  wykonano kondygnację  od 1 do 9 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji 10 -  zabetonowano część ścian i słupów oraz zabetonowano pierwsza część stropu nad dziesiątym piętrem. Trwają prace murarskie - murowanie ścian wypełniających i działowych od 1 do 5 piętra oraz roboty sieciowe - sieć wodna, sanitarna i kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace instalacji sanitarnych oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 100% 

Wrocław, 07.12.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 100%.

Budowa została zakończona.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoii Wilanów w Warszawie wynosi 35% 

Warszawa, 10.11.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 35%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe parteru, piętra pierwszego, drugiego i trzeciego a także strop nad pierwszym i drugim piętrem. Elementy pionowe III piętra wykonane zostały w 100% zaś strop nad trzecim piętrem w 40%. Mury partery wykonane na poziomie 1%, instalacje sanitarne również na poziomie 1%. Zasypka wykonana w 60%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach C2 w Ostoi Wilanów wynosi 100% 

Warszawa, 10.11.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach C2 wynosi 100%.

Budowa została zakończona.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 25% 

Wrocław, 10.11.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 25%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  kondygnacją 1, 2, 3, 4, 5 łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji 6 zabetonowano część ścian (w obrębie szybu windy) i rozpoczęto szalowanie stropu nad 6 piętrem. Zdemontowano ściankę "Berlinkę" i obsypano budynek. Trwają roboty sieciowe - sieć wodna, sanitarna i kanalizacji deszczowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 94% 

Wrocław, 10.11.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 94%.

Budowa weszła w etap końcowy. Trwają końcowe próby i uruchamiana jest instalacja budynku. Porządkowany jest teren budowy.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 30% 

Warszawa, 10.10.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 30%.

Płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami oraz elementy pionowe parteru wykonano w 100%. Ściany, słupy parteru oraz strop na parterem wykonano w 100%. Izolacje ścian piwnic wykonano w 98%. Elementy pionowe I piętra wykonane w 100% zaś elementy pionowe II piętra w 70%. Strop nad II piętrem wykonano w 50%. Zasypka w 70%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 86% 

Warszawa, 10.10.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach C2 wynosi 86%.

Trwają roboty zieleniarskie oraz zagospodarowanie zewnętrzne terenu. Budynek jest przygotowywany do odbioru.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 19 % 

Wrocław, 10.10.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkau 6.3 wynosi 19%.

Wykonano kondygnację "-1" ze stropem (bez rampy zjazdowej). Zostały wykonane również: słupy ściany i częściowo strop nad kondygnacją "0" (nie zabetonowano części stropy - przejazd technologiczny) oraz  kondygnacja "1" i "2" łącznie ze stropem i schodami żelbetowymi. Rozpoczęto prace na kondygnacji "3" - słupy  i ściany żelbetowe, windy i ściany nośne. Zabetonowano ok. 25% ścian. Zdemontowano ściankę "Berlinkę" i obsypano budynek. Rozpoczęto roboty sieciowe - sieć wodną, sanitarną i kanalizacji deszczowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 93% 

Wrocław, 10.10.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 93%.

Budowa weszła w etap końcowy. Zakończono wykonywanie sieci zewnętrznych. Trwają prace wykończeniowe części wspólnych: malowanie oraz montaż barierek schodowych w budynku 6.4, obróbka drzwi p. poż.,wejścia do budynku, montaż zabudów meblowych przy windach, dokończenie robót płotkarskich, w garażu podziemnym - malowanie oraz montaż ścianek systemowych komórek lokatorskich. Do wykonania pozostały tarasy zielone na patio, droga asfaltowa, parkingi, chodniki, tereny zielone a także prace wykończeniowe elewacji - tynk strukturalny części podziemnej i parteru. Przystąpiono do sprzątania budynku. Przygotowywana jest dokumentacja odbiorowa oraz próby i rozruchy instalacji.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 26%  

Warszawa, 08.09.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 26%.

Płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami oraz elementy pionowe parteru wykonano w 100%. Ściany oraz słupy parteru wykonano w 40%. Izolacje ścian piwnic wykonano w 95%, strop na parterem w 60%, elementy pionowe I piętra w 20%, zasypka w 20%.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 79%  

Warszawa, 08.09.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach C2 wynosi 79%.

Konstrukcja, szlichty, mury, tynki wewnętrzne, parapety wewnętrzne oraz świetliki i wyłazy dachowe zostały wykonane w 100%, izolacje w 95%, instalacje wewnętrzne sanitarne w 80%. Przyłącza wykonano w 95%, wentylacje mechaniczną w 80%, natomiast instalacje elektryczne w 80%. Trwa montaż stolarki okiennej, obecnie wykonano ją w 98%. Wykonywane jest również docieplenie stropu nad garażem - 98%. Elewacja lekka-mokra wykonana w 95%, elewacja wentylowana w 90%, balustrady zewnętrzne w 45%, drzwi wewnętrzne w 70%. Zamontowane zostały windy. Trwają prace drogowe oraz zagospodarowania zielenią. W garażu podziemnym wykonywana jest posadzka żywiczna.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 14%  

Wrocław, 08.09.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 14%.

Wykonano zagospodarowanie terenu budowy oraz tymczasowe drogi dojazdowe. Zakończono wykopy pod zabezpieczenie wykopu - wykonano ściankę typu "Berlinka". Zakończono prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano ok. 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży betonowych pod płytę fundamentową ("chudy beton"). Wykonano płytę fundamentową. Wykonano ściany, słupy i belki kondygnacji -1 (bez rampy zjazdowej). Wykonywany jest strop nad kondygnacją -1 - do zabetonowania pozostało ok. 30% stropu, zbrojenie wykonano w 100%. Trwają prace żelbetowe kondygnacji O - ściany, słupy, podciągi - wykonano je w 50%. Przystąpiono do wykonywania stropu nad kondygnacją 0 od strony budynku 6.4 - ułożono szalunki stropowe, wykonano zbrojenie i zabetonowano pierwszą działkę roboczą (do dylatacji). Przystąpiono do zasypywania wykopu i demontażu ścianki Berlinki. Wykonano ok. 55% zasypek

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

 

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 90% 

Wrocław, 08.09.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 90%.

Budowa wchodzi w etap końcowy - prace wykończeniowe, sieci, drogi i zagospodarowanie terenu.

Budynek 6.5:

W całym budynku zakończono roboty żelbetowe, prace murarskie, elektryczne, montaż stolarki okiennej PCV oraz montaż kanałów wentylacyjnych. Zakończono prace dociepleniowe do poziomu +1. Wykonano docieplenie ścian od kondygnacji +6 do kondygnacji +1 (tynk ze strukturą), wykonywane jest docieplenie ścian garażu podziemnego. Wykonano docieplenie i izolację tarasu od strony zachodniej i wschodniej budynku (styropian + folia + warstwy wegetatywne). Zakończono pokrycie dachu, zamontowano żaluzje dachowe, czapki kominowe oraz zamontowano stolarkę drzwiową do mieszkań i  zakończono montaż drzwi do szachów technicznych. Zakończono również układanie płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych, montaż grzejników co - panele. Zamontowano windy. Na ukończeniu są roboty malarskie mieszkań i części. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, grzejników kanałowych oraz oświetlenia części wspólnych. Trwają prace izolacyjne balkonów - glazura podłogowa oraz montaż barierek balkonowych

Budynek 6.4:

Zamontowano stolarkę okienną PCV. Trwają prace dociepleniowe elewacji budynków - wykonano ją w 80%. Montowane są barierki balkonowe i okładziny balkonów. Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej do mieszkań (zamontowano ościeżnice drzwiowe). Prowadzone są roboty instalacyjne: wentylacja, elektryczne, sanitarne - piony, poziomu co, wody i kanalizacji. Trwa montaż grzejników co. Wykonano okablowanie elektryczne mieszkań i rozpoczęto montaż osprzętu. Zakończono montaż wind, roboty tynkarskie oraz wykonano podłoża pod posadzki. Trwają roboty malarskie mieszkań oraz montaż stolarki wewnętrznej.

W garażu podziemnym zakończono roboty instalacyjne i przystąpiono do wykonania posadzek. Zakończono montaż poziomów instalacji hydrantowej, co i wody bytowej. Rozprowadzane są instalacje wewnętrzne. Zakończono pokrycie dachowe oraz montaż żaluzji dachowych. Obsypano ściany podziemia w 95%. Wykonano węzły cieplne i doprowadzono sieć ciepłowniczą do budynków. Rozpoczęto roboty drogowe - drogi, chodniki warstwy pod tereny zielone.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 22% 

Warszawa, 12.08.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 22%.

Płyta fundamentowa oraz ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami wykonano w 100%. Ściany oraz słupy parteru wykonano w 40%. Rozpoczęto prace związane z izolacją piwnic - wykonanie 5%.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 75% 

Warszawa, 12.08.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku C2 wynosi 75%.

Konstrukcja została wykonana w 100%, mury w 100%, izolacje w 90%, instalacje wewnętrzne sanitarne w 70%, przyłącza wykonano w 90%, wentylacja mechaniczna w 70%, natomiast instalacje elektryczne w 65%. Trwa montaż stolarki okiennej, obecnie wykonano ją w 98%. Wykonywane jest również docieplenie stropu nad garażem - 98%. Tynki wewnętrzne zostały wykonane w 100%, elewacja lekka-mokra w 85%, elewacja wentylowana w 85%, balustrady zewnętrzne w 40%. Świetliki i wyłazy dachowe wykonane są w 100%, szlichty zostały wykonane w 95%. Parapety wewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne wykonano w 45%.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 9% 

Wrocław, 12.08.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 9%.

Wykonano zagospodarowanie terenu budowy oraz tymczasowe drogi dojazdowe. Zakończono wykopy pod zabezpieczenie wykopu - wykonano ściankę typu "Berlinka". Zakończono prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano ok. 98% wykopu. Zakończono wykonywanie podłoży betonowych pod płytę fundamentową ("chudy beton"). Wykonano fundament i zamontowano żuraw budowlany stacjonarny. Trwają roboty zbrojarskie i betoniarskie płyty fundamentowej - wykonano ok. 98% zbrojenia płyty. Zabetonowano pięć pól roboczych płyty fundamentowej (do zabetonowania pozostało jeszcze dwa pola). Rozpoczęto wykonywanie ścian żelbetowych, słupów kondygnacji -1. Wykonano zbrojenie i zabetonowano 50% słupów żelbetowych i ok. 30% ścian żelbetowych kondygnacji -1. Przystąpiono do wykonywania stropu nad kondygnacją -1.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.4 i 6.5 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 85% 

Wrocław, 12.08.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 85%.

Budynek 6.5:

W całym budynku zakończono roboty żelbetowe, prace murarskie, elektryczne, montaż stolarki okiennej PCV oraz montaż kanałów wentylacyjnych. Wykonano instalacje co, woda i kanalizacja na sześciu kondygnacjach, przeprowadzono próby szczelności. Zakończono roboty tynkarskie w mieszkaniach oraz częściach wspólnych. Trwają prace dociepleniowe budynku. Wykonano docieplenie ścian od kondygnacji +6 do +1 (tynk ze strukturą), wykonywane jest docieplenie ścian garażu podziemnego. Wykonano docieplenie i izolację tarasu od strony zachodniej budynku (styropian + folia). Zakończono pokrycie dachu oraz zamontowano żaluzje dachowe. Na ukończeniu są roboty malarskie mieszkań i części wspólnych. Montowany jest osprzęt elektryczny oraz oświetlenie części wspólnych. Trwają prace izolacyjne balkonów - glazura podłogowa oraz montaż barierek balkonowych. Zakończono układanie płytek podłogowych - korytarze i klatki schodowe. Zakończono montaż grzejników oraz zamontowano windy.

Budynek 6.4:

Zamontowano stolarkę okienną PCV. Trwają prace dociepleniowe elewacji budynków. Montowane są barierki balkonowe i okładziny balkonów. Rozpoczęto montaż fasad aluminiowych oraz montaż stolarki drzwiowej do mieszkań. Prowadzone są roboty instalacyjne: wentylacja, elektryczne, sanitarne- piony, poziomu co, wody i kanalizacji. Trwa montaż grzejników co. Wykonano okablowanie elektryczne mieszkań i rozpoczęto montaż osprzętu. Zakończono montaż wind, roboty tynkarskie oraz wykonano podłoża pod posadzki. Rozpoczęto roboty malarskie mieszkań.

W garażu podziemnym zakończono roboty instalacyjne, do wykonania pozostały posadzki i prace wykończeniowe. Zakończono montaż poziomów instalacji hydrantowej, co i wody bytowej. Rozprowadzane są instalacje wewnętrzne. Zakończono pokrycie dachowe oraz montaż żaluzji dachowych. Obsypano ściany podziemia w 95%. Wykonano węzły cieplne i doprowadzono sieć ciepłowniczą do budynków.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 17% 

Warszawa, 06.07.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 17%.

Płyta fundamentowa wykonana w 100%, ściany piwnic w 40%.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 69% 

Warszawa, 06.07.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku C2 wynosi 69%.

Konstrukcja została wykonana w 100%, mury w 100%, izolacje w 80%, instalacje wewnętrzne w 55%, przyłącza wykonano w 90%, wentylacja mechaniczna w 60%, natomiast instalacje elektryczne w 55%. Trwa montaż instalacji okiennej, obecnie wykonano ją w 95%. Wykonywane jest również docieplenie stropu nad garażem - 90%. Tynki wewnętrzne zostały wykonane w 65%. Elewacja lekka-mokra wykonana w 65%, elewacja wentylowana w 70%, balustrady zewnętrzne w 30%.  Świetliki i wyłazy dachowe wykonane są w 100%. Szlichty zostały wykonane w 45%, balustrady zewnętrzne w 30%. Parapety wewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne wykonano w 30%. Rozpoczęliśmy montaż wind oraz układanie płytek na balkonach i tarasach.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 3% 

Wrocław, 06.07.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 3%.

Wykonano zagospodarowanie terenu budowy oraz tymczasowe drogi dojazdowe. Zakończono wykopy pod zabezpieczenie wykopu - wykonano ściankę typu "Berlinka".Trwają prace przy wykopie pod płytę fundamentową - wykonano ok. 60% wykopu. Rozpoczęto wykonywanie podłoży betonowych pod płytę fundamentową ("chudy beton"). Wykonano ok. 30% podłoży. Wykonano wzmocnienie podłoża pod montaż żurawia budowlanego.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.4 i 6.5 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 82% 

Wrocław, 06.07.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 82%.

Wykonano studnie odwadniające i złożono piezometry do monitoringu wysokości wód podziemnych. Monitoring prowadzony jest na bieżąco. Prowadzone są również pomiary geodezyjne osiadania budynków sąsiednich.

Budynek 6.5:

W całym budynku zakończono roboty żelbetowe, prace murarskie, elektryczne, montaż stolarki okiennej PCV oraz montaż kanałów wentylacyjnych. Wykonano instalacje co, woda i kanalizacja na sześciu kondygnacjach, przeprowadzono próby szczelności. Zakończono roboty tynkarskie w mieszkaniach oraz częściach wspólnych. Trwają prace dociepleniowe budynku. Wykonano docieplenie ścian od kondygnacji +6 do +1 (tynk ze strukturą), wykonywane jest docieplenie ścian garażu podziemnego. Wykonano docieplenie i izolację tarasu od strony zachodniej budynku (styropian + folia). Zakończono pokrycie dachu oraz zamontowano żaluzje dachowe. Rozpoczęto roboty malarskie. Montowany jest osprzęt elektryczny oraz oświetlenie części wspólnych. Trwają prace izolacyjne balkonów - glazura podłogowa oraz montaż barierek balkonowych. Zakończono montaż grzejników oraz zamontowano windy.

Budynek 6.4:

Zakończono roboty zbrojarskie i betonowe - zabetonowano strop nad 17 piętrem, wykonano attyki i ściany żelbetowe szybów windowych. Zakończono roboty murarskie - murowanie ścian osłonowych i działowych kondygnacji 0 do +17.

Zamontowano stolarkę okienną PCV. Trwają prace dociepleniowe elewacji budynków. Montowane sa barierki balkonowe. Prowadzone są roboty instalacyjne: wentylacja, elektryczne, sanitarne- piony, poziomu co, wody i kanalizacji. Trwa montaż grzejników co. Wykonano okablowanie elektryczne mieszkań i rozpoczęto montaż osprzętu. Zakończono montaż wind, roboty tynkarskie oraz wykonano podłoża pod posadzki.

W garażu podziemnym wykonywane jest docieplenie stropu i ścian klatek schodowych. Wykonano poziomy kanalizacji sanitarnej. Zakończono montaż poziomów instalacji hydrantowej, co i wody bytowej. Rozprowadzane są instalacje wewnętrzne. Zakończono pokrycie dachowe oraz montaż żaluzji dachowych. Obsypano ściany podziemia w 95%. Wykonano węzły cieplne i doprowadzono sieć ciepłowniczą do budynków.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

 

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 77% 

Wrocław, 09.06.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 77%.

Wykonano studnie odwadniające i złożono piezometry do monitoringu wysokości wód podziemnych. Monitoring prowadzony jest na bieżąco. Prowadzone są również pomiary geodezyjne osiadania budynków sąsiednich.

Budynek 6.5:

W całym budynku zakończono roboty żelbetowe, prace murarskie, elektryczne, montaż stolarki okiennej PCV oraz montaż kanałów wentylacyjnych. Wykonano instalacje co, woda i kanalizacja na sześciu kondygnacjach, przeprowadzono próby szczelności. Zakończono roboty tynkarskie w mieszkaniach oraz częściach wspólnych. Trwają prace dociepleniowe budynku. Wykonano docieplenie ścian od kondygnacji +6 do +1 (tynk ze strukturą), wykonywane jest docieplenie ścian garażu podziemnego. Wykonano docieplenie i izolację tarasu od strony zachodniej budynku (styropian + folia). Zakończono pokrycie dachu oraz zamontowano żaluzje dachowe. Trwają prace izolacyjne balkonów - glazura podłogowa oraz montaż barierek balkonowych. Rozpoczęto montaż grzejników, układanie płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych. Zamontowano windy.

Budynek 6.4:

Zakończono roboty zbrojarski i betonowe - zabetonowano strop nad 17 piętrem, wykonano attyki i ściany żelbetowe szybów windowych. Zakończono roboty murarskie - murowanie ścian osłonowych i działowych kondygnacji 0 do +17.

Zamontowano stolarkę okienną PCV. Trwają prace dopciepleniowe elewacji budynków. Montowane sa barierki balkonowe. Prowadzone są roboty instalacyjne: wentylacja, elektryczne, sanitarne- piony, poziomu co, wody i kanalizacji. Wykonano okablowanie elektryczne mieszkań. Trwa montaż wind. Zakończono roboty tynkarskie w mieszkaniach. Rozpoczęto wykonywanie podłoży pod posadzki.

W garażu podziemnym wykonywane jest docieplenie stropu i ścian klatek schodowych. Wykonano poziomy kanalizacji sanitarnej. Zakończono montaż poziomów instalacji hydrantowej, co i wody bytowej. Rozprowadzane są instalacje wewnętrzne. Zakończono pokrycie dachowe oraz montaż żaluzji dachowych.

Obsypano ściany podziemia w 95%. Wykonano węzły cieplne i doprowadzono sieć ciepłowniczą do budynków.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 63% 

Warszawa, 09.06.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku C2 wynosi 63%.

Konstrukcja została wykonana w 100%, mury w 99%, izolacje w 70%, instalacje wewnętrzne w 42%, przyłącza wykonano w 90%, wentylacja mechaniczna w 54%, natomiast instalacje elektryczne w 47%. Trwa montaż instalacji okiennej, obecnie wykonano ją w 95%. Wykonywane jest również docieplenie stropu nad garażem - 90%. Tynki wewnętrzne zostały wykonane w 46%. Elewacja lekka-mokra wykonana w 55%, elewacja wentylowana w 46%, balustrady zewnętrzne w 22%.  Świetliki i wyłazy dachowe wykonane są w 100%. Rozpoczęliśmy wykonywanie instalacji podposadzkowych oraz montaż instalacji aluminiowej. Szlichty zostały wykonane w 20%.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 12% 

Warszawa, 09.06.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 12%.

Ściana bentonitowa wykonana w 100% a płyta fundamentowa wykonana w 65%.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.5 i 6.4 w Apartamentach Innova we Wrocławiu wynosi 72% 

Wrocław, 06.05.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynkach 6.4 i 6.5 wynosi 72%.

Wykonano studnie odwadniające i złożono piezometry do monitoringu wysokości wód podziemnych. Monitoring prowadzony jest na bieżąco. Prowadzone są również pomiary geodezyjne osiadania budynków sąsiednich.

Budynek 6.5:

Zakończono roboty żelbetowe na całości budynku, prace murarskie i elektryczne, montaż stolarki okiennej PCV oraz montaż kanałów wentylacyjnych. Wykonano instalacje co, woda i kanalizacja na sześciu kondygnacjach, przeprowadzono próby szczelności. Zakończono roboty tynkarskie w mieszkaniach oraz częściach wspólnych. Trwają prace dociepleniowe budynku. Wykonano docieplenie ścian do kondygnacji +1 (tynk ze strukturą), wykonywane jest docieplenie ścian garażu podziemnego. Wykonano docieplenie i izolację tarasu od strony zachodniej budynku (styropian + folia). Zakończono pokrycie dachu oraz zamontowano żaluzje dachowe. Trwają prace izolacyjne balkonów (obróbki blacharskie, papa, wylewka pod płytki oraz montaż kotew stalowych do barierek). Rozpoczęto układanie płytek podłogowych na korytarzach oraz klatkach schodowych.

Budynek 6.4:

Zakończono roboty zbrojarski i betonowe - zabetonowano strop nad 17 piętrem, wykonano attyki i ściany żelbetowe szybów windowych. Zakończono roboty murarskie - murowanie ścian osłonowych i działowych kondygnacji 0 do +17.

Zamontowano stolarkę okienną PCV. Prowadzone są roboty instalacyjne: wentylacja, elektryczne, sanitarne- piony, poziomu co, wody i kanalizacji. Wykonano okablowanie elektryczne mieszkań do kondygnacji +14. Trwają roboty tynkarskie w mieszkaniach oraz na korytarzach. Rozpoczęto prace dociepleniowe elewacji budynku - ściana wschodnia i zachodnia (styropian do kondygnacji +7 i wełna powyżej). Montowane są kotwy stalowe dla barierek balkonowych.

W garażu podziemnym wykonywane jest docieplenie stropu i ścian klatek schodowych. Wykonano poziomy kanalizacji sanitarnej. Zakończono montaż poziomów instalacji hydrantowej, co i wody bytowej. Rozprowadzane są instalacje wewnętrzne.

Obsypano ściany podziemia w 95%. Wykonano węzły cieplne i doprowadzono sieć ciepłowniczą do budynków.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku C2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 58% 

Warszawa, 06.05.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku C2 wynosi 58%.

Konstrukcja została wykonana w 100%, mury w 98%, izolacje w 57%, instalacje wewnętrzne w 33%, przyłącza wykonano w 90%, wentylacja mechaniczna w 48%, natomiast instalacje elektryczne w 38%. Trwa montaż instalacji okiennej, obecnie wykonano ją w 95%. Wykonywane jest również docieplenie stropu nad garażem - 90%. Tynki wewnętrzne zostały wykonane w 25%. Elewacja lekka-mokra wykonana w 25%, elewacja wentylowana w 30%, balustrady zewnętrzne w 10%.  Świetliki i wyłazy dachowe wykonane są w 100%. Rozpoczęliśmy wykonywanie instalacji podposadzkowych, szlicht oraz montaż instalacji aluminiowej.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 8% 

Warszawa, 06.05.2016

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 8%.

Ściana bentonitowa wykonana została w 100%. Instalacja odwodnienia wykonana w 50%, wykop w 5%.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedażyStan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 68%
Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 62%
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję