FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
 

AKTUALNOŚCI

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept 

Wrocław, 30.09.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 32%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 27%:

Prowadzi się demontaż zabezpieczeń wykopu z jednoczesnym wykonaniem izolacji i obsypywaniem ścian kondygnacji -1, stan zaawansowania 90%. Zakończono roboty żelbetowe płyty fundamentowej , instalacji podposadzkowej, instalacji odgromowej i uziemiającej oraz konstrukcji ścian i słupów kondygnacji -1 . Wykonano 95% stropu nad kondygnacją -1. Ściany żelbetowe parteru klatek A-D 100%. Równolegle wykonano 15% stropu nad kondygnacją -1 "na gotowo", a 35% w trakcie szalowania i zbrojenia.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept 

Wrocław, 31.08.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 31%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 24%:

Wykonano roboty ziemne i zabezpieczenie wykopu w 95%. Zakończono roboty żelbetowe płyty fundamentowej, instalacji podposadzkowej, instalacji odgromowej i uziemiającej oraz konstrukcji ścian i słupów kondygnacji -1. Wykonano 25% stropu nad kondygnacją -1. Równolegle kontynuuje się roboty szalunkowe i zbrojarskie stropu nad garażem kondygnacji -1 . W trakcie są roboty żelbetowe  ścian dwóch klatek schodowych i szachtów windowych na poziomie parteru.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept we Wrocławiu 

Wrocław, 30.07.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 25%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 15%:

Wykonano roboty ziemne i zabezpieczenie wykopu w 95%. Prowadzone są roboty żelbetowe płyty fundamentowej (80%) instalacji podposadzkowej, instalacji odgromowej i uziemiającej oraz konstrukcji ścian i słupów kondygnacji -1 . Równolegle prowadzi się roboty szalunkowe i zbrojarskie stropu nad garażem kondygnacji -1.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

 

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept we Wrocławiu 

Wrocław, 30.06.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 21%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 7%:

Wykonano roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopu w 75%. Wykonano część przegłębień wraz z chudziakiem. Prowadzone jest odwodnienie wykopu. Na 50% powierzchni płyty fundamentowej prowadzone są roboty zbrojarskie. Zabetonowano jedną działkę roboczą płyty fundamentowej.

Zapraszamy do obejrzenia aktualnych zdjęć z postępu prac w zakładce galeria na stronie internetowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania projektu deweloperskiego Innova Concept we Wrocławiu  

Wrocław, 30.05.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept wynosi: 20%

Zaawansowanie budowy budynku wynosi 4%:

Dokonano rozbiórki istniejących obiektów a także przekładek instalacji będących w kolizji. Wykop wykonany do ok -1,20m. Trwają prace inżynieryjne przy zabezpieczaniu krawędzi wykopu.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 15.05.2019r.

FPP informuje że:

Budowa budynku 6.1 została zakończona, w dniu 25.04.2019r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu  

Wrocław, 08.03.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - budowa została zakończona, w dniu 15.12.2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie; budynek 6.1 - 92%.

Budynek 6.1- stan zaawansowania budowy:

Zakończono wykonywanie tynków gipsowych mieszkań. Trwa malowanie mieszkań oraz montaż stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych. Równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej oraz układane płytki podłogowe na korytarzach i schodach. Rozpoczęto montaż okładzin kamiennych na ścianach windowych. Wykonano podłoża pod posadzki (jastrychy) w mieszkaniach. Kontynuowane są prace izolacyjne balkonów - docieplenie, jastrychy, płytki oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - montowanie grzejników co. Rozpoczęto biały montaż  instalacji elektrycznej w mieszkaniach.  Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Wykonywane są prace elewacyjne - docieplenie fasady budynku styropianem i wełną mineralną. Wykonano ok. 85 % ww. docieplenia - łącznie z tynkiem strukturalnym. Na bieżąco demontowane jest rusztowanie fasadowe ze ścian, na których wykonano elewację. Zamontowano windy wewnętrzne oraz windę dla niepełnosprawnych na poziom +1. Zakończono roboty drogowe.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 16.01.2019r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio:

budynek 6.2 - budowa została zakończona, w dniu 15.12.2018r. uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie;

budynek 6.1 - 86%.

Budynek 6.1- stan zaawansowania budowy:

Wykonywane są tynki gipsowe mieszkań. Do wykonania pozostały tynki na kondygnacji: +14 i +17. Rozpoczęto malowanie mieszkań. Równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej oraz układane płytki podłogowe. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +12 oraz kondygnację +17. Do wykonania pozostały kondygnacje +13, +14, +15 i +16. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku. Kontynuowane są prace izolacyjne balkonów - docieplenie, jastrychy, płytki oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwają prace elewacyjne - docieplenie fasady budynku styropianem i wełną mineralną. Wykonano ok. 60% ww. docieplenia łącznie z tynkiem strukturalnym. Zamontowano windy wewnętrzne oraz windę dla niepełnosprawnych na poziom +1.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 06.12.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 96%, budynek 6.1 - 84%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 94%.

Prace weszły w etap końcowy. Do wykonania pozostały następujące prace: w mieszkaniach: dokończenie malowania mieszkań i korytarzy, montaż parapetów okiennych i nawietrzaków, montaż opasek drzwiowych oraz dokończenie montażu białego osprzętu elektrycznego;  na korytarzach i klatkach schodowych: dokończenie okładzin kamiennych przy windach i płytek w korytarzach, dokończenie zabudów meblowych oraz malowanie końcowe; w garażach: malowanie garażu (pasy, miejsca postojowe, słupy), prace kosmetyczne ściany szczelinowej; na elewacji: dokończenie prac elewacyjnych na poziomie parteru, dokończenie prac na tarasach zewnętrznych (obrzeża, płytki ceramiczne poziomu +1). Do wykonania pozostały również drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu a także w przypadku instalacji - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 78%.

Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +15. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +14, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Rozpoczęto malowanie mieszkań. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +12. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku. Rozpoczęto prace izolacyjne balkonów oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwają prace elewacyjne - docieplenie fasady budynku styropianem i wełną mineralną. Wykonano ok. 80% ww. docieplenia (bez siatki i struktury), docieplenia (bez siatki i struktury), na elewacji północnej rozpoczęto nakładanie struktury. Na bieżąco uzupełniane jest rusztowanie fasadowe.

Dział marketingu i sprzedaży

Obowiązek informacyjny w związku ze zmianą przepisów 

Dbając o ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej "RODO", chcielibyśmy poinformować, iż został uruchomiony specjalny adres e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl , na który mogą Państwo kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także żądania w celu realizacji przysługujących praw.
Istnieje także możliwość kontaktowania się za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: Fadesa Polnord Polska sp. z o.o., Dział Administracji Sprzedaży, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-804, Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000235595, e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl (dalej: FPP) jest administratorem danych osobowych osób, które:

 1. zawarły z FPP, także przed dniem 25 maja 2018 roku, umowy lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 2. są zainteresowane otrzymywaniem informacji handlowych od FPP, jeżeli w tym celu udzieliły zgody na takie przetwarzanie.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu na jaki została udzielona zgoda, a podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. udzielona zgoda).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną lub e-mail na adres FPP wskazany powyżej
 3. Ponadto, FPP przetwarza dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FPP, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1
  pkt f) RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
  Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez FPP jest rozpatrywanie ewentualnych roszczeń.
  Odnośnie przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FPP, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.


Pozostałe informacje

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy informatyczne, firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami, a w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy - także podmioty świadczące na rzecz FPP usługi księgowe, usługi prawne (w tym notariusze), operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty wykonujące w imieniu FPP obowiązki wynikające z zawartych umów (np. wykonawcy robót budowlanych objętych rękojmią, pracownie architektoniczne, administratorzy nieruchomości). Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od FPP dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 14.11.018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 92%, budynek 6.1 - 80%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 90%.

Prace weszły w etap końcowy. Do wykonania pozostały następujące prace: w mieszkaniach: dokończenie malowania mieszkań i korytarzy, montaż parapetów okiennych i nawietrzaków, montaż opasek drzwiowych oraz dokończenie montażu grzejników co i biały montaż elektryczny;  na korytarzach i klatkach schodowych: montaż barierek schodowych, dokończenie okładzin kamiennych przy windach i płytek w korytarzach, dokończenie zabudów meblowych oraz malowanie końcowe; w garażach: montaż bram garażowych, malowanie garażu (pasy, miejsca postojowe, słupy), prace kosmetyczne ściany szczelinowej; na elewacji: dokończenie prac elewacyjnych, demontaż rusztowań oraz dokończenie prac na tarasach zewnętrznych (obrzeża, płytki ceramiczne poziomu +1). Do wykonania pozostały również drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu a także w przypadku instalacji - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 74%.

Zakończono prace murarskie ścianek działowych, na bieżąco zamykane są szachty instalacyjne. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomach. Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +10. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +11, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Rozpoczęto malowanie mieszkań. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +9. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku. Rozpoczęto prace izolacyjne balkonów oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwają prace elewacyjne - docieplenie fasady budynku styropianem i wełną mineralną. Wykonano ok. 60% ww. docieplenia (bez siatki i struktury). Na bieżąco uzupełniane jest rusztowanie fasadowe.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 10.10.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 89%, budynek 6.1 - 73%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 87%.

Trwa wykonywanie tynków gipsowych mieszkań, które zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +15, trwają prace tynkarskie na kondygnacji +17, kontynuowane jest tynkowanie klatki schodowej oraz tynki na kondygnacji 0 i -1, -2. Jastrychy cementowe posadzek - do wykonania pozostało piętro +17. Wykonano docieplenia korytarzy z wełny mineralnej. Trwają prace okładzinowe, układanie płytek ceramicznych na korytarzach i klatce schodowej na kondygnacjach od +2 do +14. Zakończono montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku. Trwają roboty dociepleniowe budynku - wyklejanie styropianu i wełny mineralnej na elewacji - wykonano ok. 50% elewacji na gotowo (docieplenie + struktura). Na kondygnacjach od +2 do + 17 wykonano jastrychy cementowe pod układanie glazury. Trwa układanie glazury na balkonach a także rozpoczęto montaż balustrad balkonowych. Trwają prace pokrywcze dachu budynku są na ukończeniu. Wykonano izolację cieplną, warstwę dociskową (jastrych cementowy) i warstwę papy podkładowej i nawierzchniowej a także zamontowano czapki kominowe i ocieplono kominy, zamontowano wpusty dachowe, wykonywane są obróbki papowe. Montowane są obróbki blacharskie. Zamontowano windy w wewnętrzne. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają prace instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji oddymiającej. Zamontowano kanały wentylacyjne, rozpoczęto montaż urządzeń. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - zakończono okablowanie mieszkań i montaż tablic WLZ. Na bieżąco wykonywane są niskie prądy i teletechnika. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 66%.

Wykonano ściany murowane kondygnacji podziemnych oraz mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do 17, trwają prace murarskie ścianek działowych, zamykanie szachtów instalacyjnych. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomach od +1 do +16. Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +10. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +9, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +9. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku. Rozpoczęto prace izolacyjne balkonów oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwa montaż rusztowania fasadowego.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu  

Wrocław, 11.09.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 87%, budynek 6.1 - 70%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 85%.

Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +17. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań, wykonane one zostały na kondygnacjach od +1 do +14, trwają prace tynkarskie na kondygnacji +15, kontynuowane jest tynkowanie klatki schodowej oraz tynki na kondygnacji 0 i -1, -2. Trwa wykonywanie jastrychów cementowych - wykonano dwanaście kondygnacji od +1 do +14. Wykonywane jest docieplenie korytarzy z wełny mineralnej na kondygnacjach od +1 do +15, rozpoczęto kondygnacje + 16. Rozpoczęto układanie płytek ceramicznych na korytarzach i klatce schodowej na kondygnacjach od +2 do +14. Zakończono prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej. Trwa montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku oraz trwają roboty dociepleniowe budynku - wyklejanie styropianu i wełny mineralnej na elewacji - wykonano ok. 70 % docieplenia (styropian/wełna mineralna, kołki częściowo siatka i klej). Zakończono izolowanie balkonów - obróbki blacharskie i izolacja papowa. Na kondygnacjach od +2 do + 12 wykonano jastrychy cementowe pod układanie glazury. Trwa montaż balustrad balkonowych - wykonano 100% konstrukcji na elewacji wschodniej i zachodniej budynku. Zamontowano i oszklono fasadę ALU na elewacji północnej. Trwają prace pokrywcze dachu budynku - wykonano izolację cieplną, warstwę dociskową (jastrych cementowy) i warstwę papy podkładowej i nawierzchniowej a także zamontowano czapki kominowe i ocieplono kominy, zamontowano wpusty dachowe, wykonywane są obróbki papowe. Trwają obróbki blacharskie. Rozpoczęto montaż wind w budynku. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają prace instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji oddymiającej. Zamontowano kanały wentylacyjne, rozpoczęto montaż urządzeń. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - zakończono okablowanie mieszkań i montaż tablic WLZ. Na bieżąco wykonywane są niskie prądy i teletechnika. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 63%.

Zakończono prace żelbetowe konstrukcji budynku - wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +17 łącznie ze stropami. Wykonano ściany murowane kondygnacji podziemnych oraz mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do 14, trwają prace murarskie na kondygnacji +15. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomach od +1 do +14. Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +10. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +9, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +7. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku, prace izolacyjne balkonów oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwa montaż rusztowania fasadowego.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania rezalizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 24.07.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 85%, budynek 6.1 - 68%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 75%.

Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +15. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacjach od +1 do +12, trwają prace tynkarskie na kondygnacji +13, kontynuowane jest tynkowanie klatki schodowej oraz tynki na kondygnacji 0 i -1. Trwa wykonywanie jastrychów cementowych - wykonano siedem kondygnacji od +1 do +10. Wykonywane jest docieplenie korytarzy z wełny mineralnej na kondygnacjach od +1 do +13. Trwa montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku oraz trwają roboty dociepleniowe budynku - wyklejanie styropianu i wełny mineralnej na elewacji. Równocześnie izolowane są balkony - obróbki blacharskie i izolacja papowa. Trwa montaż balustrad balkonowych - wykonanie ok. 90% konstrukcji na elewacji wschodniej i zachodniej. Zamontowano konstrukcję fasady ALU na elewacji północnej (bez oszklenia).Trwają prace pokrywcze dachu budynku - wykonano izolację cieplną, warstwę dociskową (jastrych cementowy) i warstwę papy podkładowej a także zamontowano wpusty dachowe, wykonywane są obróbki papowe. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano 16 kondygnacji okablowania oraz WLZ do 10-go piętra, niskie prądy i teletechnika. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku oraz przyłącza energetyczne do budynku. Zdemontowany został żuraw wieżowy.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 52%.

Wykonano izolację przeciw wilgociowa i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku - wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +14 łącznie ze stropami. Wykonano ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +15. Wykonano szalunki i zbrojenie stropu nad kondygnacją +15.   Wykonano mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do +10. Trwają prace murarskie kondygnacji +11. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomach od +1 do +10. Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +10. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +8, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na trzech kondygnacjach od +1 do +3. Rozpoczęto prace izolacyjne balkonów. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne - trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +10. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamanetach Innova III we Wrocławiu 

Wrocław, 20.06.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 78%, budynek 6.1 - 63%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 68%.

Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1 do +17. Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje od +1 do +17. Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +15. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacjach od +1 do +9, trwają prace tynkarskie na kondygnacji +10 oraz klatki schodowej. Trwa wykonywanie jastrychów cementowych. Wykonano siedem kondygnacji od+1do +7. Wykonywane jest docieplenie korytarzy z wełny mineralnej na kondygnacjach od +1 do +11. Zakończone zostały prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej. Trwa montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku. Rozpoczęto roboty dociepleniowe budynku - wyklejanie styropianu i wełny mineralnej na elewacji wschodniej i zachodniej. Równocześnie izolowane są balkony - obróbki blacharskie i izolacja papowa. Rozpoczęto prace pokrywcze dachu budynku - styropian + wylewki betonowe. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - okablowanie mieszkań, niskie prądy. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP, teletechnika.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 47%.

Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +12 łącznie ze stropami. Wykonano część ścian, tarcz i słupów żelbetowych kondygnacji +13. Wykonano ściany murowane kondygnacji podziemnych a także mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do +9. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomie od +1 do +7. Rozpoczęto ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +7. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +6. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach oraz roboty elektryczne - rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +6. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu. 

Wrocław, 11.05.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 70%, budynek 6.1 - 56%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 60%.

Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +17, wykonano attyki dachu, ściany windy i strop na windami kondygnacji dachowej. Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1 do +15. Trwają prace murarskie kondygnacji +16. Trwa montaż stolarki okiennej - kondygnacja +14. Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +13. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacjach od +1 do +6. Trwają prace tynkarskie na kondygnacji +7. Rozpoczęto tynkowanie klatki schodowej oraz wykonywanie jastrychów cementowych na kondygnacjach od +1 do +6. Wykonywane jest docieplenie korytarzy z wełny mineralnej na kondygnacjach od +1 do +8. Trwa montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - okablowanie mieszkań. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP, teletechnika. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Wykonane zostały przyłącza energetyczne do budynków. Zdemontowano żuraw wieżowy przy budynku 6.2.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 40%.

Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +10 łącznie ze stropami. Wykonano część ścian, tarcz i słupów żelbetowych kondygnacji +11. Wykonano mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do +7. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomie od +1 do +5. Trwa montaż okien na poziomie +4. Rozpoczęto ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +7. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +4. Rozpoczęto kondygnację +5. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach oraz roboty elektryczne - rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +6. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym.

 

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego w Apartamentach Innova III we Wrocławiu. 

28.03.2018r.

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 60%, budynek 6.1 - 50%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 50%.

Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +14. Wykonywane są ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +15. Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1 do +8. Trwają prace murarskie kondygnacji +9, +10. Trwa montaż stolarki okiennej - kondygnacja +9. Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +8. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacjach +1, +2, +3. Zakończone zostały prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne - okablowanie mieszkań.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 34%.

Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami żelbetowymi. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +6 łącznie ze stropami. Wykonano część ścian, tarcz i słupów żelbetowych kondygnacji +7. Wykonano ściany murowane kondygnacji podziemnych. Trwają prace murarskie na kondygnacji +1, +2, +3. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej - poziom + 1. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w garażu podziemnym. Rozpoczęto rozprowadzenie rur co w mieszkaniach oraz roboty elektryczne -rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji +1.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 44% a w budynku 6.1 wynosi 29% 

Wrocław, 14.02.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 44% a w budynku 6.1 wynosi 29%.

Budynek 6.2

Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +11. Wykonano 75% ścian i słupy żelbetowe kondygnacji +12. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +12. Zakończono prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1, +2, +3, +4, +5. Trwają prace murarskie kondygnacji +6, +7, +8. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej - kondygnacje +1 do +5 a także wykonywanie tynków gipsowych mieszkań na kondygnacji +2. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają roboty elektryczne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1, +2, +3, +4 łącznie ze stropami. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +5. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 39 % a w budynku 6.1 wynosi 27% 

Wrocław, 25.01.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 39% a w budynku 6.1 wynosi 27%.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +8. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +9 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +9. Wykonywane są prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku - kondygnacje +1, +2, +3, +4, +5, zakończone natomiast zostały prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają roboty elektryczne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1 i + 2 łącznie ze stropem. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +3. Wykonane zostały ściany murowane kondygnacji podziemnych. Trwają prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w garażu podziemnym.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 100% 

Wrocław, 13.12.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 100%.

Budowa została zakończona. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 35% w budynku 6.1 wynosi 24%. 

Wrocław, 13.12.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 35% a w budynku 6.1 wynosi 24%.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji od -2 do +5. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +6 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +6. Rozpoczęto prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2 oraz prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku. Kontynuowane są prace żelbetowe konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję kondygnacji +1 łącznie ze stropem. Wykonywane są ściany, tarcze i słupy żelbetowe kondygnacji +2.

Dział marketingu i sprzedaży

Zmiana godzin pracy biura sprzedaży i działu obsługi klienta (grudzień 2017) 

Warszawa, 30.11.2017

FPP informuje że:

Od dnia 1 grudnia 2017 roku biuro sprzedaży i biuro obsługi klienta mieszczące się przy ulicy Hlonda 10B w Warszawie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 92% 

Wrocław, 16.11.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 92%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zdemontowano żurawie wieżowe i fundament pod żuraw wieżowy zewnętrzny. Zakończono prace murarskie. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17- go piętra, zamurowano szachty instalacyjne. Zakończono montaż stolarki PCV oraz prace posadzkarskie - podłoża pod posadzki a także zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnętrznych. W trakcie wykonywania są prace malarskie - białkowanie mieszkań - do zakończenia pozostało piętro 17.

Kontynuowane jest wykonywanie dociepleń  ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych z wełny mineralnej - wykonywanie gładzi i malowanie. Trwa układanie płytek ceramicznych korytarzy i klatki schodowej - wykonano ok. 90%. Kontynuowane są  prace izolacyjne balkonów i logii - obróbki blacharskie i izolacja z papy, układanie płytek ceramicznych. Zakończono prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową, położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchniową. Praktycznie zakończono obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano: ok. 98% elewacji wschodniej, 98 % elewacji zachodniej, 98% elewacji północnej i 98% elewacji południowej (styropian i wełna mineralna).

Wyprawa tynkarska - wykonano kondygnacje 1 - 17:

 • 98% na elewacji wschodniej
 • 98% na elewacji północnej
 • 98% na elewacji zachodniej
 • 98% na elewacji południowej

Na kondygnacji "0" wykonano ok. 90 % docieplenia z siatką zbrojącą i ok. 75% wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco demontowane są rusztowania fasadowe. Zakończono montaż konstrukcji balustrad balkonowych, wraz ze szkleniem. Do zamontowania pozostało około 10% oszklenia balustrad. Wykonano izolację przeciw wilgociową z papy tarasów zewnętrznych, rozpoczęto montaż warstw drenażowych. Zakończono prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań. Na ukończeniu jest montaż urządzeń. Zakończono okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ, biały osprzęt elektryczny. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Zakończono wykonywanie instalacji wentylacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne oraz zamontowano urządzenia (centrale i wentylatory). Do wykonania pozostały próby oddymiania garażu, regulacja i pomiary skuteczności wentylacji bytowej. Zakończono montaż osprzętu instalacyjnego - klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne - szafy główne. Zakończono montaż grzejników centralnego ogrzewania. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej. Zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań - zamontowano drzwi i opaski drzwiowe (portale). Trwają prace wykończeniowe strefy wejściowej - sufity podwieszane, płytki i okładziny, malowanie, zamontowano skrzynki na listy. Przystąpiono do prac wykończeniowych w garażu podziemnym - malowanie pasów. Zamontowano drzwi aluminiowe p.poż na klatce schodowej.  Zakończono drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dla budynku 6.3. Węzeł cieplny został uruchomiony. Trwają prace drogowe - korytowanie i wykonywanie podbudowy pod drogę i chodniki, układana jest nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Przystąpiono do wykonywania terenów zielonych - nasadzenia na tarasach zewnętrznych.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 30% a w budynku 6.1 wynosi 22% 

Wrocław, 16.11.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 30% a w budynku 6.1 wynosi 22%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej z oczepem i wytykami dla ścian żelbetowych budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe. Zamontowany został żuraw stacjonarny na wykonanym wcześniej fundamencie (przy budynku 6.2). Zamontowano również dwa żurawie w płycie fundamentowej (jeden pod budynkiem 6.2 i jeden pod budynkiem 6.1. W miejscach wskazanych przez hydrogeologa GW zamontował igłofiltry w celu odwodnienia wykopu. Działanie igłofiltrów i odwodnienie wykopu jest stale monitorowane.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe) łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -2, -1, 0, +1, +2. Wykonano ściany i słupy żelbetowe kondygnacji +3 oraz trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją +3. Rozpoczęto prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej budynku 6.2 oraz prace instalacyjne - rozprowadzenie poziomów centralnego ogrzewania. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Zakończono prace żelbetowe kondygnacji 0 - ściany, słupy oraz strop nad kondygnacją 0. Wykonano attyki tarasów nad kondygnacją 0 oraz zabetonowano schody zewnętrzne. Wykonano izolację przeciw wilgociową i cieplną ścian przyziemia budynku.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 100% 

Warszawa, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 100%.

Budowa została zakończona. Trwają prace porządkowe.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II w budynku 6.3 we Wrocławiu wynosi 89% 

Wrocław, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 89%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zakończono prace murarskie. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV, prace posadzkarskie oraz tynki gipsowe. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - do zakończenia pozostało piętro 14 i 17. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy oraz układanie płytek ceramicznych. Zakończono prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią oraz wykonano obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 95% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Trwa wykonywanie wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. Wykonano izolację przeciw wilgociową z papy tarasów zewnętrznych, rozpoczęto montaż warstw drenażowych. Zakończono prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań jak również okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne. Trwa montaż urządzeń (centrale i wentylatory) oraz montaż stolarki drzwiowej do mieszkań oraz prace wykończeniowe w garażu podziemnym. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej a także drzwi aluminiowe p.poż na klatce schodowej.  Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego. Rozpoczęto prace drogowe - korytowanie i wykonywanie podbudowy pod drogę i chodniki.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III w budynku 6.2 wynosi 28% a w budynku 6.1 wynosi 22% 

Wrocław, 13.10.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 28% a w budynku 6.1 wynosi 22%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 (słupy, ściany żelbetowe)łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2 oraz z poziomu 0 na poziom -1. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -1 i -2. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0. Wykonano szalunki i zbrojenie pierwszej i zabetonowano części stropu nad kondygnacją 0.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 i -1 łącznie ze stropami. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0, zabetonowano ok. 70% elementów. Trwają roboty szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją 0 - zabetonowano ok. 40% stropu nad kondygnacją 0.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 94% 

Warszawa, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 94%.

W budynku trwają prace związane z przygotowaniem lokali do wydań.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II w budynku 6.3 we Wrocławiu wynosi 81% 

Wrocław, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 81%.

Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Zdemontowane zostały żurawie wieżowe.

Prace murarskie zostały zakończone. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra, zamurowano szachty instalacyjne. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV. Zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnętrznych, prace posadzkarskie - podłoża pod posadzki. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano od 2 do 10 kondygnacji oraz kondygnację +15. Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej. Trwa układanie płytek ceramicznych na korytarzach i klatkach schodowych. Zakończone zostały prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią a także zakończono obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 75% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Wyprawy tynkarskie wykonano na kondygnacji od 1 do 17: 50% elewacji wschodniej, 50% elewacji północnej, 90% elewacji zachodniej. Rozpoczęto docieplenie kondygnacji 0. Wyklejono ok. 75% styropianu, który w 50% pokryto siatką z klejem. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. Wykonano izolację przeciw wilgociowa z papy tarasów zewnętrznych. Zakończono pracę instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań. Rozpoczęto montaż urządzeń. Zakończono okablowanie mieszkań, montowane są rozdzielnice WLZ. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji budynku, rozprowadzono kanały wentylacyjne. Przystąpiono do montażu osprzętu instalacyjnego - klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centralne, rozdzielnice elektryczne. Trwa montaż grzejników centralnego ogrzewania. Zamontowano stolarkę aluminiowa zewnętrzną oraz drzwi techniczne w części garażowej. Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej do mieszkań. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakończone zostały również prace związane z wykonywaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego, który został uruchomiony.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III w budynku 6.2 wynosi 23% a w budynku 6.1 wynosi 17% 

Wrocław, 12.09.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 23% a w budynku 6.1 wynosi 17%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zakończone zostały prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Wykonano elementy żelbetowe kondygnacji -2 łącznie ze stropem nad poziomem -2. Zabetonowano rampę zjazdową z poziomu -1 na poziom -2. Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych (ściany, tarcze, słupy) kondygnacji -1. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie stropu nad kondygnacją -1. Wykonano szalunki i zbrojenie pierwszej części stropu nad kondygnacją -1.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Zakończono prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową pod budynkiem. Zamontowany został żuraw wieżowy.  Wykonano elementy żelbetowe (ściany, słupy) kondygnacji -2 łącznie ze stropem nad poziomem -2. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie -1 - ściany, słupy - wykonano ok. 40% elementów. Rozpoczęto roboty szalunkowe stropu nad kondygnacją -1.

Dział marketingu i sprzedaży

Zamknięte Biuro Sprzedaży oraz biuro FPP w Alejach Jerozolimskich 94 w dniu 14.08.2017r. 

FPP informuje, iż:

W dniu 14 sierpnia 2017r. Biuro Sprzedaży Ostoi Wilanów oraz biuro w Alejach Jerozolimskich 94, będą nieczynne.

Dział Marketingu i Sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 89% 

Warszawa, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 89%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 98% i stolarka okienna również na poziomie 98%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 98% a aluminiowe w 95%. Docieplenia oraz posadzka w garażu, dachy, parapety wewnętrzne, zabudowa meblowa oraz gres na klatkach wykonane zostały na poziomie 98%, drzwi do lokali 95%. Windy zamontowano w 100%. Elewacja oraz zagospodarowanie terenu wykonane zostało na poziomie 90%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II we Wrocławiu w budynku 6.3 wynosi 75% 

Wrocław, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 75%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zakończono montaż stolarki okiennej PCV. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 16, do wykonania zostały prace na kondygnacji 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 14, 16 i 17 kondygnacji, do wykonania pozostało 15 piętro. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano od 2 do 10 kondygnacji.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi i warstwę nawierzchnią. Wykonywane są obróbki blacharskie kominów i ogniomurków. Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 95 % elewacji wschodniej, 95 % elewacji zachodniej, 75% elewacji północnej i 90% elewacji południowej. Trwa wykonywanie siatki zbrojącej oraz rozpoczęto wykonywanie wyprawy tynkarskiej. Na bieżąco wykonywana jest konstrukcja balustrad balkonowych. W trakcie wykonywania są również instalacje sanitarne - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - kanały rozprowadzono do kondygnacji +17. Przystąpiono do montażu osprzętu instalacyjnego- klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne itp. Rozpoczęto montaż grzejników "co" oraz wentylatorów wentylacji mechanicznej. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego. Zamontowany został żelbetowy zbiornik retencyjny.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamaentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 18% a w budynku 6.1 wynosi 8% 

Wrocław, 11.08.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 18% a w budynku 6.1 wynosi 8%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 i 6.1 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Zostały rozpoczęte prace fundamentowe.

Budynek 6.2

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowano płytę fundamentową, wykonano izolację dylatacji budynku oraz izolacje obwodowe płyty fundamentowej. Na wykonanej płycie przystąpiono do wykonywania elementów żelbetowych (słupy i ściany żelbetowe) na kondygnacji -2 - wykonano w 80%. Przystąpiono do wykonywania szalunku pod strop nad kondygnacją -2.

Budynek 6.1

Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.1. Na podkładzie ułożono izolację przeciwwodną. Trwają prace zbrojarskie płyty fundamentowej. Zabetonowana została pierwsza część płyty pod budynkiem. Wykonano zbrojenie i zabetonowano przegłębienia płyty. Na pozostałej części płyty wykonywane jest zbrojenie - zaawansowanie ok. 75%. N wykonanej części płyty wykonano zbrojenie pierwszych słupów na kondygnacji -2.

Dział marketingu i sprzedaży

Zmiana godzin otwarcia Biura Sprzedaży 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od  1 lipca 2017r. Biuro Sprzedaży będzie czynne w godzinach:

Pn. - Pt.: 10.00 - 17.00

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach: 10.00 - 17.00

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 79% 

Warszawa, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 79%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 98% i stolarka okienna również na poziomie 98%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 98% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu oraz dachy wykonane zostały na poziomie 98%, posadzki na poziomie 98%, gres na klatach 95%, drzwi do lokali 95%, parapety wewnętrzne 98%, zabudowa meblowa 80%. Windy zamontowano w 100%. Elewacja wykonana na poziomie 80%, zaś zagospodarowanie terenu na poziomie 50%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova II we Wrocławiu w budynku 6.3 wynosi 70% 

Wrocław, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 70%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 16, do wykonania zostały prace na kondygnacji 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 13. Kontynuowane są prace malarskie - białkowanie mieszkań - wykonano 3, 5, 6, 7 i 8 kondygnację.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań i klatek schodowych z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu, warstwę dociskową - wylewkę cementową i położono papę podkładową łącznie z obróbkami papowymi.  Trwają również prace elewacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna (kondygnacje 1 do 17). Wykonano 80 % elewacji wschodniej, 90 % elewacji zachodniej, 20% elewacji północnej i 50% elewacji południowej Rozpoczęto wykonywanie siatki zbrojącej. W trakcie wykonywania są również instalacje sanitarne - poziomy wody, kanalizacji i "co" w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i "co" do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji budynku - kanały rozprowadzono do kondygnacji +17. Przystąpił do montażu osprzętu instalacyjnego- klapy pożarowe, zestawy hydroforowe, centrale, rozdzielnice elektryczne itp. Zakończony został drugi etap robót sieciowych - sieci sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w Apartamentach Innova III we Wrocławiu w budynku 6.2 wynosi 13% a w budynku 6.1 wynosi 6% 

Wrocław, 13.07.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.2 wynosi 13% a w budynku 6.1 wynosi 6%.

Wykonano zagospodarowanie terenu, tymczasowe drogi dojazdowe i wykop pod płytę fundamentową budynków pod zabezpieczenie wykopu i wykonanie ściany szczelinowej oraz platformę dla ciężkiego sprzętu wykonującego ścianę szczelinową. Zakończono wykonywanie ściany szczelinowej - wykopano, wykonano zbrojenie i zabetonowano wszystkie sekcje - po obwodzie budynku 6.2 i 6.1. Wykonano oczep ściany szczelinowej łącznie z wytykami dla ściany żelbetowej dla budynku 6.2 i 6.1. Zakończono wykop dla budynku 6.2 oraz zamontowano rozpory ściany szczelinowej. Wykop pod budynek 6.1 jest zaawansowany wykonany na poziomie 90%. Zostały rozpoczęte prace fundamentowe. Wykonano warstwę betonu podkładowego ("chudy beton") pod budynkiem 6.2. Na podkładzie ułożono izolację przeciw wodną i rozpoczęto prace zbrojarskie płyty fundamentowej.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku B2 w Ostoi Wilanów w Warszawie wynosi 77% 

Warszawa, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku B2 wynosi 77%.

W 100% została wykonana płyta fundamentowa, ściany piwnic wraz ze stropem nad piwnicami, izolacje ścian piwnic oraz elementy pionowe od parteru do czwartego piętra a także strop nad wszystkimi piętrami oraz mury od parteru do czwartego piętra wykonano w 100%. Tynki wykonane na poziomie 95% i stolarka okienna również na poziomie 95%. Instalacje sanitarne i elektryczne wykonano w 80% a aluminiowe w 95%. Docieplenia w garażu wykonane zostały na poziomie 95%, zaś dachy na poziomie 90%, posadzki na poziomie 95%, gres na klatach 90%, drzwi do lokali 90%, parapety wewnętrzne 95%. Elewacja wykonana na poziomie 50%. Zasypka wykonana w 100%.

Dział marketingu i sprzedaży

Stan zaawansowania prac budowlanych w budynku 6.3 w Apartamentach Innova II we Wrocławiu wynosi 65% 

Wrocław, 08.06.2017

FPP informuje że:

Stan zaawansowania w budynku 6.3 wynosi 65%.

Wykonana została konstrukcja budynku - roboty żelbetowe. Zakończono wykonywanie ścian, słupów, belek kondygnacji +17 łącznie ze stropem nad kondygnacją +17. Wykonano żelbetowe ogniomurki dachu, ściany i stropy szybów windowych. Prace murarskie są na ukończeniu. Wymurowano ściany osłonowe i działowe od 1-go do 17-go piętra. Zamontowano okna na kondygnacjach od 1 do 17. Wykonane zostały tynki wewnętrzne mieszkań na kondygnacjach 1 - 13 oraz 14 i 16, do wykonania zostały prace na kondygnacjach 15 7 17. Wykonane zostały podłoża pod posadzki na kondygnacjach od 1 do 11. Rozpoczęto prace malarskie - białkowanie mieszkań.  Trwają prace związane z wykonywaniem dociepleń ścian korytarzowych mieszkań, klatek schodowych oraz ścian i stropu w garażu podziemnym z wełny mineralnej a także prace izolacyjne balkonów i loggi - obróbki blacharskie i izolacja z papy. Trwają prace instalacji sanitarnych - poziomy wody, kanalizacji i co w garażu podziemnym, piony wody, kanalizacji i co do mieszkań oraz roboty elektryczne - okablowanie mieszkań - wykonano do kondygnacji +17. Na bieżąco wykonywana jest sieć teletechniczna budynku. Instalacja wentylacji budynku - rozprowadzanie kanałów wentylacyjnych - wykonano do kondygnacji +17. Rozpoczęto prace dachowe - wykonano izolację cieplną dachu i warstwę dociskową - wylewkę cementową ok. 70%. Trwają prace izolacyjne - ustawiono rusztowania zewnętrzne i rozpoczęto docieplanie budynku - styropian i wełna mineralna. Wykonano 50% elewacji wschodniej i 65% elewacji zachodniej.

Dział marketingu i sprzedaży


Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept
Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego Innova Concept
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję